top of page

Group

Public·13 members

Johnny Reimar - Lille Fregnede Louise !FREE!


Den februar aften i 1965 var der virkelig fest. Selveste Johnny Reimar var nemlig i Karise. Ikke kun fordi han skulle spille på kroen til bal, men også fordi man samtidig ville kåre den ægte lille fregnede Louise fra Karise blandt de piger, som havde mod til at stille sig op på scenen for at dyste om den eftertragtede titel
Johnny Reimar - Lille Fregnede LouiseStable Lodge, hvor arrangementet skal foregå, er en dansk restaurant i Bangkok, hvor Johnny Reimar før har optrådt med stor succes. For selv om der er langt fra Bangkok til Karise, så hører folk gerne sangen om lille fregnede Louise. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page